účastníčka kurzu Za Obzor

Tomáš je nielen profesionál, ktorý vie, čo robí (a robí to naozaj veľmi dobre), ale je aj ľudský a príjemný, dokáže reflektovať náladu v skupine, citlivo reaguje aj na jednotlivých ľudí… Nielen otvára, ale pomáha aj uzatvárať a to považujem za veľmi dôležité. Ďakujem za všetko!

Edužúr s Ankou Jančovou

Rozhovor o mojej práci lektora i kouča. Je to aj milé, aj osobné aj miestami hlboké. Vraj sa nám tento rozhovor veľmi podaril. Dozviete sa, prečo som napísal knihu, ale aj aké by som bol citoslovce či podstatné meno, či akú farbu má podľa mňa vzdelávanie budúcnosti.

Lektorský kolotoč

S lektorským kolotočom začali finalistky Learning and Development Awards v kategórii Lektorka roka 2021. A naša trojica ocenených v roku 2022 nadviazala s touto aktivitou od 8. dielu.

Edužúr s Ankou Jančovou ako článok

Ak radšej čítate ako počúvate, tak tu je môj rozhovor s Ankou Jančovou aj v textovej podobe. Je to aj milé, aj osobné aj miestami hlboké. Vraj sa nám tento rozhovor veľmi podaril. Dozviete sa, prečo som napísal knihu, ale aj aké by som bol citoslovce či podstatné meno, či akú farbu má podľa mňa vzdelávanie budúcnosti.

Peter Neuhybel

Dlhoročne spolupracujeme na realizácii tréningov rôznych tém pre firmy v oblasti soft-skills. Na tejto spolupráci oceňujeme profesionalitu, dôkladnú prípravu pred tréningom, flexibilitu, dynamiku a kreativitu pri práci s účastníkmi. Radi využívame jeho skúsenosti pri mladých skupinách náročných na množstvo nových trendov, aj pri skúsenejších účastníkoch, ktorí hľadajú hĺbku v overených postupoch a témach.

Branislav Kožuch

Dá sa na neho spoľahnúť – ponúka nielen odbornosť a profesionalitu, ale v tom všetkom citlivo vníma účastníkov školenia, ich potreby a očakávania a tomu prispôsobí obsah tak, aby im dal maximum. Zúčastniť sa na podujatiach, ktoré lektoruje, znamená odísť nielen s novými vedomosťami a zručnosťami, ale aj motivovaní pre ďalší osobný rozvoj.

Svetové ocenenie pre slovenského kouča

Prestížna Medzinárodná federácia koučov (ICF- International Coaching Federation) udeľuje mladým koučom do 40 rokov raz ročne ocenenie Young Leader Award. Historicky prvým Slovákom, ktorý získal tento výnimočný titul, je Tomáš Pešek.

Solidfest

V 4. časti nášho 10- dielneho videoseriálu Solidfest, v ktorom vám prostredníctvom rozhovorov predstavujeme nielen hodnoty Európskeho zboru solidarity, ale aj pracovníkov mimovládnych organizácií v oblasti dobrovoľníctva, sociálnej práce, ktorí realizujú kultúrne projekty, envirovzdelávanie, alebo pracujú s neorganizovanou mládežou, vám predstavíme Tomáša Pešeka a YouthWatch. Tomáš pôsobí ako lektor a kouč. V rámci organizácie YouthWatch, ale aj projektov Európskeho zboru solidarity sa venuje mladými ľuďom a neformálnemu vzdelávaniu a to prostredníctvom koučingu, kedy v mladých ľuďoch objavuje potenciál, motiváciu a sprevádza ich na ceste sebapoznaním, sebarozvoja. Koučing je dôležity pri projektoch, ktoré majú dlhodobejší charakter a tu im kouč pomáha v práci v tíme, s nastavením projektu. Okrem toho, Tomáš sa aj vďaka projektu EÚ Európsky zbor solidarity podieľal na tvorbe publikácie Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Ako Tomáš chápe neformálne vzdelávanie prezradí v rozhovore s moderátorom Ondrejom Gallom, ako príklad zrealizovaného projektu, ktorý vznikol vďaka projektu Európskej únie – Európsky zbor solidarity.