Koučing je pre mňa aj procesom objavovania.

Koučing považujem za výborný nástroj na pomenovávanie a odhaľovanie vecí, ktoré možno aj tušíme, no nemusia nám byť vždy zrejmé. Pomáha ujasniť si, na čo sa potrebujeme zamerať a kam vkladať našu energiu. Aby sme mohli robiť lepšie a vedomejšie rozhodnutia v našich životoch. Získať motiváciu a prebrať zodpovednosť za zmeny, po ktorých túžime, alebo ktoré potrebujeme.

Podľa skúseností mojich klientiek a klientov som veľmi dobrým poslucháčom, ktorý dokáže počuť aj to, čo zostalo nevypovedané a čítať medzi riadkami. Prinášam užitočnú štruktúru a jasnosť do premýšľania a pomáham objaviť dôležité, dosiaľ nevidené vhľady a uvedomenia. A toto môžete pri koučovaní so mnou zažiť:

Flexibilita

moja práca kouča sa silne opiera o kompetencie kouča podľa najväčšej celosvetovej organizácie profesionálnych koučov a koučiek – International Coaching Federation (ICF). Moje výcviky obsahovali aspekty rôznych koučovacích škôl, napríklad psychodynamický a systemický prístup, brief solution focus, brain-based, co-active či transakčnú analýzu. To do veľkej miery ovplyvňuje aj môj koučovací prístup, ktorý je pomerne flexibilný a prispôsobujem ho klientkám a klientom, tomu ako premýšľajú, ako nazerajú na svet a aké prístupy im vyhovujú.

Užitočnosť

je pre mňa kľúčové, aby bol koučing pre ľudí užitočný. Aby sme pracovali na tom, čo je skutočne dôležité a klienti a klientky odchádzali s výstupmi a konkrétnymi krokmi, ktoré môžu aplikovať vo svojom živote.

Uvedomenie a zmena

Počas koučovania pomáham ľuďom k získavaniu nových pohľadov na známe aj nové situácie, objavovanie nevedomých vzorcov správania, ktoré nemusia byť vždy užitočné a učenie sa nových vecí o sebe samých. Tento proces môže viesť k lepším rozhodnutiam o tom, čo a ako v živote potrebujú a ako sa k tomu dopracovať.

Kreativita

Rád využívam rôzne nástroje, koncepty a teórie, ktoré pomôžu mojim klientkám a klientom lepšie porozumieť situáciám, ktoré do koučovania prinášajú. Môžu to byť metafory, obrázky, škály, imaginácie, rôzne teórie učenia sa, výskumy mozgu či psychologické prístupy. No vždy sú iba ponukou, s rešpektom k jednotlivcovi, téme na ktorej spolu pracujeme a s dôverou, že môžu byť v danom procese užitočné.

Učenie sa

Koučing tiež vnímam ako proces s veľkým potenciálom sa učiť. Či už o téme, s ktorou pracujeme, alebo o sebe samých. A tento potenciál môže byť naplnený, iba ak mu dáme určitý čas a priestor na reflexiu. Preto odo mňa môžete na konci stretnutia počuť aj otázku „Čo nové si sa o sebe dnes naučil/naučila?“

Moja nová kniha už sa dá kúpiť

Mám veľkú radosť, že je na svete a môže sa dostávať k ľuďom, pre ktorých je určená.

Moje skúsenosti

Mám viac ako 600 odkoučovaných hodín s individuálnymi osobami, no pracujem aj s tímami, najmä pri prechode zmenou. Mám medzinárodnú certifikáciu PCC, a od roku 2018 som členom predsedníctva ICF Slovak Charter Chapter. Mám absolvovaných vyše 250 hodín certifikovaného vzdelávania pre koučov a koučky, väčšinou v anglickom jazyku. V roku 2021 som bol ako historicky prvý kouč zo Slovenska ocenený globálnou cenou ICF Young Leader Award.

Moja klientela

Pracujem s ľuďmi z rôznorodých oblastí – s top manažmentom úspešných firiem, s riaditeľkami a riaditeľmi škôl, manažérmi a manažérkami veľkých projektov, no aj študentmi a študentkami či mladými ľuďmi. Vediem tiež akreditovaný výcvik pre využívanie koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi, kde sú cieľovou skupinou najmä ľudia pracujúci s mládežou a učiteľky a učitelia.

S príležitosťou využiť služby kouča som sa stretla vďaka  Komenského inštitútu, účasťou v programe Ředitel naživo. Pravdupovediac, asi by som bez toho sama nikdy takúto službu nevyhľadala. Dnes som za to nesmierne vďačná. S Tomášom Peškom ako osobným koučom som sa stretávala viac ako pol roka  a to, čo ma naučil, budem využívať do konca života.

Helena Weszelovszká
, riaditeľka ZŠ Rozmarínka

Počas stretnutí sme nešli po povrchu. Tomáš vie položiť správne otázky v správny čas a pomáha dopracovať sa k podstate, ktorá je koreňom k sprehľadneniu prítomnosti a zreálneniu predstáv o blízkej či ďalekej budúcnosti.

Miloš Ondrášik
, spoluzakladateľ a riaditeľ Ceny vojvody z Edinburghu na Slovensku

Veľmi zaujímavý, užitočný a veľmi obohacujúci proces. Prešli sme spolu cez rôzne fázy nášho fungovania v rádiu či už smerom dovnútra alebo navonok k šéfom/majiteľom. Mal som možnosť s vami rozoberať a analyzovať rôzne problematické situácie a získať vďaka našim rozhovorom inú, širšiu perspektívu a často krát mi to pomohlo sa pohnúť ďalej vo veci, v ktorej som sa cítil zaseknutý.

Ivan Antala
, riaditeľ rádia Expres

Tomas is very professional in what he does as a coach. He has a good balance of being a professional and illustrating interest and care for the client. A vrey good job done.

Kaveh Mir Tahmasebi | MBA,MSc,FIoD,
, ICF Global board member

Zaujal vás spôsob mojej práce?

Podcasty o koučingu

Edužúr s Ankou Jančovou

Rozhovor o mojej práci lektora i kouča. Je to aj milé, aj osobné aj miestami hlboké. Vraj sa nám tento rozhovor veľmi podaril. Dozviete sa, prečo som napísal knihu, ale aj aké by som bol citoslovce či podstatné meno, či akú farbu má podľa mňa vzdelávanie budúcnosti.

Koučovací prístup v práci s mladými

Ako vyzerá koučovací prístup v práci s mladými? Pár mojich myšlienok a následne rozhovor s Peťou Papiernikovou a Katkou Petriskovou. Peťa využíva koučovací prístup v práci s mládežou a Katka Petriskovou v škole.

Coaching in Youth Work with Tomáš Pešek, episode 9

This episode was recorded during a Future Labs partners meeting in the beautiful Tuscany in Italy. While we were recording, during a break, some of the partners were enjoying the good weather, but we don't know who had the most fun, because we sure enjoyed very much this talk. Tomáš Pešek is a youth trainer and also a certified coach, and we discussed some of the ways that he uses coaching with young people, both on a one-to-one and in a group setting. He also trains youth workers on how to use these coaching techniques: when to use them, but also when not, and just listen. Tomáš also talked about rites of passage, in a project he is involved with young men in the transition to adulthood. All inspiring stuff! (Definitely better than just good weather ?)