Tomáš je nielen profesionál, ktorý vie, čo robí (a robí to naozaj veľmi dobre), ale je aj ľudský a príjemný, dokáže reflektovať náladu v skupine, citlivo reaguje aj na jednotlivých ľudí… Nielen otvára, ale pomáha aj uzatvárať a to považujem za veľmi dôležité. Ďakujem za všetko!