Edužúr s Ankou Jančovou

Rozhovor o mojej práci lektora i kouča. Je to aj milé, aj osobné aj miestami hlboké. Vraj sa nám tento rozhovor veľmi podaril. Dozviete sa, prečo som napísal knihu, ale aj aké by som bol citoslovce či podstatné meno, či akú farbu má podľa mňa vzdelávanie budúcnosti.

Edužúr s Ankou Jančovou ako článok

Ak radšej čítate ako počúvate, tak tu je môj rozhovor s Ankou Jančovou aj v textovej podobe. Je to aj milé, aj osobné aj miestami hlboké. Vraj sa nám tento rozhovor veľmi podaril. Dozviete sa, prečo som napísal knihu, ale aj aké by som bol citoslovce či podstatné meno, či akú farbu má podľa mňa vzdelávanie budúcnosti.

Koučovací prístup v práci s mladými

Ako vyzerá koučovací prístup v práci s mladými? Pár mojich myšlienok a následne rozhovor s Peťou Papiernikovou a Katkou Petriskovou. Peťa využíva koučovací prístup v práci s mládežou a Katka Petriskovou v škole.

Solidfest

V 4. časti nášho 10- dielneho videoseriálu Solidfest, v ktorom vám prostredníctvom rozhovorov predstavujeme nielen hodnoty Európskeho zboru solidarity, ale aj pracovníkov mimovládnych organizácií v oblasti dobrovoľníctva, sociálnej práce, ktorí realizujú kultúrne projekty, envirovzdelávanie, alebo pracujú s neorganizovanou mládežou, vám predstavíme Tomáša Pešeka a YouthWatch. Tomáš pôsobí ako lektor a kouč. V rámci organizácie YouthWatch, ale aj projektov Európskeho zboru solidarity sa venuje mladými ľuďom a neformálnemu vzdelávaniu a to prostredníctvom koučingu, kedy v mladých ľuďoch objavuje potenciál, motiváciu a sprevádza ich na ceste sebapoznaním, sebarozvoja. Koučing je dôležity pri projektoch, ktoré majú dlhodobejší charakter a tu im kouč pomáha v práci v tíme, s nastavením projektu. Okrem toho, Tomáš sa aj vďaka projektu EÚ Európsky zbor solidarity podieľal na tvorbe publikácie Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Ako Tomáš chápe neformálne vzdelávanie prezradí v rozhovore s moderátorom Ondrejom Gallom, ako príklad zrealizovaného projektu, ktorý vznikol vďaka projektu Európskej únie – Európsky zbor solidarity.

Coaching in Youth Work with Tomáš Pešek, episode 9

This episode was recorded during a Future Labs partners meeting in the beautiful Tuscany in Italy. While we were recording, during a break, some of the partners were enjoying the good weather, but we don’t know who had the most fun, because we sure enjoyed very much this talk. Tomáš Pešek is a youth trainer and also a certified coach, and we discussed some of the ways that he uses coaching with young people, both on a one-to-one and in a group setting. He also trains youth workers on how to use these coaching techniques: when to use them, but also when not, and just listen.
Tomáš also talked about rites of passage, in a project he is involved with young men in the transition to adulthood. All inspiring stuff! (Definitely better than just good weather ?)