Od roku 2018 pôsobím v predsedníctve ICF Slovak Charter Chapter, ktoré zastrešuje najväčšiu celosvetovú organizáciu profesionálnych koučov na Slovensku. Okrem rozvoja profesie koučingu, šírenia vysokých etických aj profesionálnych štandardov má ICF za cieľ aj podporovať prostredníctvom koučingu a pro-bono či nekomerčných projektov celosvetový rozvoj v súlade s „United Nations Global Goals for Sustainable Development“. Z môjho pôsobenia v neziskovom sektore poznám množstvo vynikajúcich projektov s veľkým spoločenským dopadom, kde vnímam že podpora koučov môže byť veľmi prospešná a tieto pozitívne dopady môže ešte zvyšovať. Aj preto sa prirodzene jednou z mojich úloh v rámci predsedníctva stalo prepájanie profesionálnych koučov so zaujímavými neziskovými projektmi.

Tak sa nám podarilo postupne vytvoriť dlhodobú spoluprácu s Butterfly Effect, Teach for Slovakia, alebo Duke of Edinburg award. Aktuálne pro-bono podporujeme riaditeľky a riaditeľov Regionálnych centier podpory učiteľov po celom Slovensku.

Zároveň tým, že sa dlhodobo venujem aj rozvoji mladej generácie, vidím veľký prínos koučovacieho prístupu aj v tejto oblasti. Aj preto dlhodobo vediem koučovacie výcviky pre pracovníkov s mládežou. Ten aktuálny je akreditovaný pod Ministerstvom školstva pod organizáciou V.I.A.C. a organizačne ho v Bratislave zastrešuje YouthWatch.

Ak by ste mali o takýto kurz záujem, pokojne mi napíšte a zistite, kedy otvárame najbližší výcvik.

Vnímam tiež, že koučing má široké uplatnenie aj vo formálnom vzdelávaní. To sme overili v Komenského inštitúte, s ktorým dlhodobo spolupracujem pri rozvoji učiteľov na ročnom výcviku pre mentorov. A keďže boli na neho veľmi dobré odozvy, rozhodli sme sa v roku 2021 otvoriť aj samostatný koučovací výcvik pre učiteľov a plánujeme v budúcnosti aj ďalšie.

 

Zaujal vás spôsob mojej práce?

Vďaka mojim kolegom v predsedníctve ICF Slovak Charter Chapter si moje iniciatívy všimli aj v rámci globálnej komunity. Ako prvý kouč zo Slovenska som koncom roka 2021 získal ocenenie Young Leader Award. Toto ocenenie získava každoročne celosvetovo iba niekoľko jednotlivcov – profesionálnych koučov do 40 rokov, za ich aktivity v rozvoji koučovacej profesie. Cieľom tohto ocenenia je tiež upriamiť pozornosť globálnej komunity na možných budúcich lídrov koučovacej profesie v budúcnosti.

A na ešte väčšiu podporu šírenia koučovacieho prístupu do práce s mladými ľuďmi v školách i mimo nich som napísal knihu Koučing mladej generácie – aby mali život vo vlastných rukách, ktorá vyšla v roku 2024.