V rámci organizácie YouthWatch sa venujem tomu, čím aktuálne žijú mladí ľudia aj aké sú prichádzajúce trendy v ich životnom štýle. S touto témou sa objavujem na rôznych konferenciách. Zároveň hľadáme a učíme sa nové prístupy v rozvoji mladej generácie a tie sa snažíme prinášať na Slovensko. Niektoré rozvíjame v rámci vlastných projektov, ako je napríklad využívanie LARP (life action role play) vo výchove študentov k občianstvu a demokracii, či nová kompetencia Future Literacy. Iné hľadáme napríklad aj v biznise či iných organizáciách a tie prinášame napríklad prostredníctvom pravidelnej konferencie YoDel.

Zaujal vás spôsob mojej práce?