Moja vyše davdsaťročná prax inštruktora zážitkového vzdelávania ma postupne doviedla k veľmi dôležitej téme. Ako viac pomáhať mladým mužom na ceste k dospelosti, aby sa mohli stať Mužmi. Pretože k tomu nestačí iba dosiahnuť určitý vek. Musí to byť vedomá a dlhodobá práca, pri ktorej je neoceniteľné, ak dostanú podporu od skúsenejších zrelých mužov.

Preto sa už od roku 2018 dobrovoľnícky angažujem v kurze Transition pre mladých mužov vo  veku 16 – 21 rokov, ktorý sa zameriava práve na túto tému. Projekt je v spolupráci organizácií PLUSKOPrázdninová škola Lipnice, v ktorých oboch pôsobím ako inštruktor. V roku 2021 sme zrealizovali aj československý metodický kurz, kde sme ďalším mužom odovzdávali svoje skúsenosti a inšpirovali sme ich, ako by mohli podporovať mladých mužov vo svojich organizáciách a komunitách. Zároveň sa nám podarilo natočiť k tejto téme aj dokument, ktorého cieľom je zviditeľňovať túto tému na verejnosti. Máme za sebou aj dvojročný projekt, kde sme túto tému prostredníctvom workshopov prinášali na základné a stredné školy. Z projektu vznikla aj metodika, ktorá je dostupná na stránke.

V roku 2024 plánujeme prvý krát kurz zameraný aj na mladých mužov vo veku 21 – 28 rokov, ktorí majú zasa trochu iné životné výzvy a máme aj ďalšie nápady, ako túto dôležitú tému rozvíjať.

Táto téma ma postupne doviedla aj k spolupráci s tímom okolo portálu www.mužom.sk. Začala sa podcastom a v roku 2021 pokračovala pilotným kurzom pre dospelých mužov s názvom Odyssea, ktorý sa odohráva na lodi, vo vodách Jadranského mora aj na Chorvátskych ostrovoch a ktorý sa podarilo 2 x realizovať.

Zaujal vás spôsob mojej práce?