Moje pôsobenie v predsedníctve ICF Slovenská pobočka pokračuje

Zdieľať tento článok

Teší ma, že už od roku 2018 môžem pomáhať rozvoju profesionálneho koučingu na Slovensku. A po tohtoročnom valnom zhromaždení pokračujeme v obnovenom zložení predsedníctva ICF Slovenská pobočka . Teším sa na spoluprácu.

Objavujte

Koučing

EDUŽÚR s Ankou Jančovou

Tento podcast sa nám vraj podaril. Bol aj osobný, aj odľahčený, ale aj o dôležitých veciach. O koučingu, o mladej generácii aj o koučingu mladej

Mužské kruhy

V Dámskom klube na RTVS

Prijal som pozvanie Ivety Malachovskej v Dámskom klube pozdieľať niekoľko myšlienok k vzťahu medzi otcom a synom. Môj vstup je medzi 36:30 – 46:30 minútou.