Marker do škôl

Ako prenášať princípy neformálneho vzdelávania do školského prostredia a rozvíjať kompetencie