S Adelou v Trochu inak

Pri príležitosti môjho ocenenia Young Leader Award od ICF som prijal pozvanie do Trochu Inak. S Adelou sme sa rozprávali trochu aj o koučingu, ale nakoniec najmä o výchove mladých mužov…

Solidfest

V 4. časti nášho 10- dielneho videoseriálu Solidfest, v ktorom vám prostredníctvom rozhovorov predstavujeme nielen hodnoty Európskeho zboru solidarity, ale aj pracovníkov mimovládnych organizácií v oblasti dobrovoľníctva, sociálnej práce, ktorí realizujú kultúrne projekty, envirovzdelávanie, alebo pracujú s neorganizovanou mládežou, vám predstavíme Tomáša Pešeka a YouthWatch. Tomáš pôsobí ako lektor a kouč. V rámci organizácie YouthWatch, ale aj projektov Európskeho zboru solidarity sa venuje mladými ľuďom a neformálnemu vzdelávaniu a to prostredníctvom koučingu, kedy v mladých ľuďoch objavuje potenciál, motiváciu a sprevádza ich na ceste sebapoznaním, sebarozvoja. Koučing je dôležity pri projektoch, ktoré majú dlhodobejší charakter a tu im kouč pomáha v práci v tíme, s nastavením projektu. Okrem toho, Tomáš sa aj vďaka projektu EÚ Európsky zbor solidarity podieľal na tvorbe publikácie Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Ako Tomáš chápe neformálne vzdelávanie prezradí v rozhovore s moderátorom Ondrejom Gallom, ako príklad zrealizovaného projektu, ktorý vznikol vďaka projektu Európskej únie – Európsky zbor solidarity.