Som lektor, kouč, konzultant a inštruktor.

Dvadsať rokov som sa venoval rozvoju mladej generácie. Hľadal inovatívne spôsoby, ako rozvíjať ich potenciál a ukazovať im, že dokážu viac, než si myslia. Dnes sa zameriavam najmä na rozvoj mladých mužov na prahu dospelosti. Viac tiež pracujem s dospelými. Oblasť vzdelávania a nezisková sféra je mi veľmi blízka a rád sa angažujem v projektoch, ktoré prepájajú firemný a neziskový sektor. To je jedna z mojich úloh aj v rámci predsedníctva Medzinárodnej federácie koučov (ICF) Slovenská pobočka, kde pôsobím od roku 2018. Vediem aj niekoľko dlhodobých výcvikov o využívaní koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi alebo v školskom prostredí.

Koučujem klientov a klientky z rôznorodých oblastí. Od top manažmentu v biznise, cez učiteľky, učiteľov a vedúcich a vedúce rôznych spoločensky prospešných projektov až po mladých ľudí na konci strednej školy. Môj základný koučovací výcvik bol veľmi univerzálny, čo mi umožňuje naladiť sa na klientov a klientky a prispôsobiť sa tomu, ako premýšľajú, ako nazerajú na svet či aké nástroje a prístupy im vyhovujú. Pre mňa je dôležité, aby bol náš rozhovor pre človeka užitočný, smeroval k želanému výsledku a prinášal dôležité vhľady a uvedomenia. Čerpám z rôznych prístupov od neurovedy, cez psychodynamický prístup až po rôzne teórie učenia sa.

Zaujal vás spôsob mojej práce?