Som lektor, kouč, konzultant a inštruktor.

Dvadsať rokov som sa venoval rozvoju mladej generácie. Hľadal inovatívne spôsoby ako rozvíjať ich potenciál a ukazovať im, že dokážu viac, ako si myslia. Dnes sa zameriavam najmä na rozvoj mladých mužov na prahu dospelosti. No viac už pracujem s dospelými. Oblasť vzdelávania a nezisková sféra je mi veľmi blízka a rád sa angažujem v projektoch, ktoré prepájajú firemný a neziskový sektor. To je jedna z mojich úloh aj v rámci predsedníctva ICF Slovenská pobočka, kde pôsobím štvrtý rok. Vediem aj niekoľko dlhodobých výcvikov o využívaní koučovacieho prístupu pri práci s mladými ľuďmi alebo v školskom prostredí.

V koučovaní sú moji klienti a klientky veľmi rôznorodí. Od top manažmentu v biznise, cez učiteľov a vedúcich rôznych spoločensky prospešných projektov až po mladých ľudí na konci strednej školy. Môj základný koučovací výcvik bol veľmi univerzálny, čo mi umožňuje sa naladiť na klienta a prispôsobiť sa tomu, ako premýšľa, ako nazerá na svet či aké nástroje a prístupy mu vyhovujú. Pre mňa je dôležité, aby bol náš rozhovor pre klienta užitočný, smeoval k želanému výsledku a prinášal dôležité vhľady a uvedomenia. Čerpám z rôznych prístupov od neurovedy, cez psychodynamický prístup až po rôzne teórie učenia sa.

Zaujal váš môj spôsob práce?