Coaching in Youth Work with Tomáš Pešek, episode 9

This episode was recorded during a Future Labs partners meeting in the beautiful Tuscany in Italy. While we were recording, during a break, some of the partners were enjoying the good weather, but we don’t know who had the most fun, because we sure enjoyed very much this talk. Tomáš Pešek is a youth trainer and also a certified coach, and we discussed some of the ways that he uses coaching with young people, both on a one-to-one and in a group setting. He also trains youth workers on how to use these coaching techniques: when to use them, but also when not, and just listen.
Tomáš also talked about rites of passage, in a project he is involved with young men in the transition to adulthood. All inspiring stuff! (Definitely better than just good weather ?)

Koučovací prístup v práci s mladými

Ako vyzerá koučovací prístup v práci s mladými? V čom je iný ako mentoring? Ako to vyzerá v praxi a v čom je to prínosné? A ako to vyzerá v praxi v práci s mladými aj v školskom prostredí? Tento krát som si dovolil krátky úvod sám a následne sa rozprával s Peťou Papiernikovou a Katkou Petriskovou. Peťa využíva koučovací prístup vo svojej organizácii EduEra a v podpore tímov mladých pri realizácii Solidárnych projektov a Katka Petriskovou vo svojej práci na bilinguálnom gymnáziu C.S. Lewisa a ako mentorka v Komenskom inštitúte. Viac o téme: Vaším reakciám a spätným väzbám sa potešíme na adrese podcasty@ozviac.sk, kde s nami zdieľajte aj tipy na ďalšie zaujímavé témy či hostí. Viac zaujímavých podcastov nájdete na stránke .

Svetové ocenenie pre slovenského kouča

Prestížna Medzinárodná federácia koučov (ICF- International Coaching Federation) udeľuje mladým koučom do 40 rokov raz ročne ocenenie Young Leader Award. Historicky prvým Slovákom, ktorý získal tento výnimočný titul, je Tomáš Pešek.

Solidfest

V 4. časti nášho 10- dielneho videoseriálu Solidfest, v ktorom vám prostredníctvom rozhovorov predstavujeme nielen hodnoty Európskeho zboru solidarity, ale aj pracovníkov mimovládnych organizácií v oblasti dobrovoľníctva, sociálnej práce, ktorí realizujú kultúrne projekty, envirovzdelávanie, alebo pracujú s neorganizovanou mládežou, vám predstavíme Tomáša Pešeka a YouthWatch. Tomáš pôsobí ako lektor a kouč. V rámci organizácie YouthWatch, ale aj projektov Európskeho zboru solidarity sa venuje mladými ľuďom a neformálnemu vzdelávaniu a to prostredníctvom koučingu, kedy v mladých ľuďoch objavuje potenciál, motiváciu a sprevádza ich na ceste sebapoznaním, sebarozvoja. Koučing je dôležity pri projektoch, ktoré majú dlhodobejší charakter a tu im kouč pomáha v práci v tíme, s nastavením projektu. Okrem toho, Tomáš sa aj vďaka projektu EÚ Európsky zbor solidarity podieľal na tvorbe publikácie Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Ako Tomáš chápe neformálne vzdelávanie prezradí v rozhovore s moderátorom Ondrejom Gallom, ako príklad zrealizovaného projektu, ktorý vznikol vďaka projektu Európskej únie – Európsky zbor solidarity.

Transition

Rozhovor s Petrom Podlesným a Pavlom Kučerom na mužom.sk z 28.6.2019 o kurze Transition