Výchova mladých mužov 2023

Sebaskúsenostný československý metodický kurz, kde zdieľame naše know how z práce s dospievajúcimi mladými mužmi

Poloniny (19 – 26)

Putovanie Poloninami, prírodou najmenej dotknutou človekom a s najkrajším hviezdnym nebom na Slovensku.

Odyssea (20+)

Čas pre mužov strávený na lodi, no zároveň vo svojom vnútri…