Koučing je pre mňa aj procesom objavovania.

Koučing považujem za výborný nástroj na pomenovávanie a odhaľovanie vecí, ktoré možno aj tušíme, no nemusia nám byť vždy zrejmé. Pomáha ujasniť si, na čo sa potrebujeme zamerať a kam vkladať našu energiu. Aby sme mohli robiť lepšie a vedomejšie rozhodnutia v našich životoch. Získať motiváciu a prebrať zodpovednosť za zmeny, po ktorých túžime, alebo ktoré potrebujeme.

Podľa skúseností mojich klientiek a klientov som veľmi dobrým poslucháčom, ktorý dokáže počuť aj to, čo zostalo nevypovedané a čítať medzi riadkami. Prinášam užitočnú štruktúru a jasnosť do premýšľania a pomáham objaviť dôležité, dosiaľ nevidené vhľady a uvedomenia. A toto môžete pri koučovaní so mnou zažiť:

Flexibilita

moja práca kouča sa silne opiera o kompetencie kouča podľa najväčšej celosvetovej organizácie profesionálnych koučov a koučiek – International Coaching Federation (ICF). Moje výcviky obsahovali aspekty rôznych koučovacích škôl, napríklad psychodynamický a systemický prístup, brief solution focus, brain-based, co-active či transakčnú analýzu. To do veľkej miery ovplyvňuje aj môj koučovací prístup, ktorý je pomerne flexibilný a prispôsobujem ho klientkám a klientom, tomu ako premýšľajú, ako nazerajú na svet a aké prístupy im vyhovujú.

Užitočnosť

je pre mňa kľúčové, aby bol koučing pre ľudí užitočný. Aby sme pracovali na tom, čo je skutočne dôležité a klienti a klientky odchádzali s výstupmi a konkrétnymi krokmi, ktoré môžu aplikovať vo svojom živote.

Uvedomenie a zmena

Počas koučovania pomáham ľuďom k získavaniu nových pohľadov na známe aj nové situácie, objavovanie nevedomých vzorcov správania, ktoré nemusia byť vždy užitočné a učenie sa nových vecí o sebe samých. Tento proces môže viesť k lepším rozhodnutiam o tom, čo a ako v živote potrebujú a ako sa k tomu dopracovať.

Kreativita

Rád využívam rôzne nástroje, koncepty a teórie, ktoré pomôžu mojim klientkám a klientom lepšie porozumieť situáciám, ktoré do koučovania prinášajú. Môžu to byť metafory, obrázky, škály, imaginácie, rôzne teórie učenia sa, výskumy mozgu či psychologické prístupy. No vždy sú iba ponukou, s rešpektom k jednotlivcovi, téme na ktorej spolu pracujeme a s dôverou, že môžu byť v danom procese užitočné.

Učenie sa

Koučing tiež vnímam ako proces s veľkým potenciálom sa učiť. Či už o téme, s ktorou pracujeme, alebo o sebe samých. A tento potenciál môže byť naplnený, iba ak mu dáme určitý čas a priestor na reflexiu. Preto odo mňa môžete na konci stretnutia počuť aj otázku „Čo nové si sa o sebe dnes naučil/naučila?“

Moje skúsenosti

Mám viac ako 600 odkoučovaných hodín s individuálnymi osobami, no pracujem aj s tímami, najmä pri prechode zmenou. Mám medzinárodnú certifikáciu PCC, a od roku 2018 som členom predsedníctva ICF Slovak Charter Chapter. Mám absolvovaných vyše 250 hodín certifikovaného vzdelávania pre koučov a koučky, väčšinou v anglickom jazyku. V roku 2021 som bol ako historicky prvý kouč zo Slovenska ocenený globálnou cenou ICF Young Leader Award.

Moja klientela

Pracujem s ľuďmi z rôznorodých oblastí – s top manažmentom úspešných firiem, s riaditeľkami a riaditeľmi škôl, manažérmi a manažérkami veľkých projektov, no aj študentmi a študentkami či mladými ľuďmi. Vediem tiež akreditovaný výcvik pre využívanie koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi, kde sú cieľovou skupinou najmä ľudia pracujúci s mládežou a učiteľky a učitelia.

S príležitosťou využiť služby kouča som sa stretla vďaka  Komenského inštitútu, účasťou v programe Ředitel naživo. Pravdupovediac, asi by som bez toho sama nikdy takúto službu nevyhľadala. Dnes som za to nesmierne vďačná. S Tomášom Peškom ako osobným koučom som sa stretávala viac ako pol roka  a to, čo ma naučil, budem využívať do konca života.

Helena Weszelovszká
, riaditeľka ZŠ Rozmarínka

Počas stretnutí sme nešli po povrchu. Tomáš vie položiť správne otázky v správny čas a pomáha dopracovať sa k podstate, ktorá je koreňom k sprehľadneniu prítomnosti a zreálneniu predstáv o blízkej či ďalekej budúcnosti.

Miloš Ondrášik
, spoluzakladateľ a riaditeľ Ceny vojvody z Edinburghu na Slovensku

Veľmi zaujímavý, užitočný a veľmi obohacujúci proces. Prešli sme spolu cez rôzne fázy nášho fungovania v rádiu či už smerom dovnútra alebo navonok k šéfom/majiteľom. Mal som možnosť s vami rozoberať a analyzovať rôzne problematické situácie a získať vďaka našim rozhovorom inú, širšiu perspektívu a často krát mi to pomohlo sa pohnúť ďalej vo veci, v ktorej som sa cítil zaseknutý.

Ivan Antala
, riaditeľ rádia Expres

Tomas is very professional in what he does as a coach. He has a good balance of being a professional and illustrating interest and care for the client. A vrey good job done.

Kaveh Mir Tahmasebi | MBA,MSc,FIoD,
, ICF Global board member

Zaujal vás spôsob mojej práce?

Podcasty o koučingu

Coaching in Youth Work with Tomáš Pešek, episode 9

This episode was recorded during a Future Labs partners meeting in the beautiful Tuscany in Italy. While we were recording, during a break, some of the partners were enjoying the good weather, but we don't know who had the most fun, because we sure enjoyed very much this talk. Tomáš Pešek is a youth trainer and also a certified coach, and we discussed some of the ways that he uses coaching with young people, both on a one-to-one and in a group setting. He also trains youth workers on how to use these coaching techniques: when to use them, but also when not, and just listen. Tomáš also talked about rites of passage, in a project he is involved with young men in the transition to adulthood. All inspiring stuff! (Definitely better than just good weather ?)

Koučovací prístup v práci s mladými

Ako vyzerá koučovací prístup v práci s mladými? V čom je iný ako mentoring? Ako to vyzerá v praxi a v čom je to prínosné? A ako to vyzerá v praxi v práci s mladými aj v školskom prostredí? Tento krát som si dovolil krátky úvod sám a následne sa rozprával s Peťou Papiernikovou a Katkou Petriskovou. Peťa využíva koučovací prístup vo svojej organizácii EduEra a v podpore tímov mladých pri realizácii Solidárnych projektov a Katka Petriskovou vo svojej práci na bilinguálnom gymnáziu C.S. Lewisa a ako mentorka v Komenskom inštitúte. Viac o téme: Vaším reakciám a spätným väzbám sa potešíme na adrese podcasty@ozviac.sk, kde s nami zdieľajte aj tipy na ďalšie zaujímavé témy či hostí. Viac zaujímavých podcastov nájdete na stránke .