Je pre mňa dôležité, aby si ľudia mohli to, čo sa naučili, aj rovno prakticky skúšať.

Pri kurzoch je pre mňa dôležité, aby si ľudia mohli to, čo sa naučili, aj rovno prakticky skúšať.  Snažím sa ich stavať tak, aby ich obsah bol zaujímavý, rôznorodý, interaktívný a hlavne, aby to, čo sa ľudia naučia, mohli potom naozaj využívať v práci, ktorú robia. Mám rád viacfázové dlhodobejšie školenia, pretože majú väčší dopad a účastníci a účastníčky preukázateľne prenesú do praxe viac vecí. Úplne ideálne je, ak sú medzifázy podporené individuálnym koučovaním či mentoringom účastníkov a účastníčok.

V najbližšom období ma môžete stretnúť na týchto kurzoch:

Ak chcete o niektorom z kurzov vedieť viac, prípadne ešte nie je známy najbližší termín, pokojne mi napíšte.

Koučing v školskom prostredí (učiteľky, učitelia)

2. February 2023
31. July 2023
Koučovací výcvik pre pedagogičky a pedagógov

Transition (16 – 21)

14. July 2023
23. July 2023
…pretože rozdiel medzi chlapcom a Mužom je väčší ako medzi mužom a ženou.

Koučing ako forma sprevádzania mladých

11. December 2022
11. June 2023
Akreditovaný koučovací výcvik pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou

Odyssea (20+)

27. September 2022
1. October 2022
Čas pre mužov strávený na lodi, no zároveň vo svojom vnútri…

Marker (ľudia pracujúci s mládežou/učiteľky, učitelia)

Ako robiť kvalitné neformálne vzdelávanie

Za Obzor (30+)

…ak v živote hľadáte novú inšpiráciu

Poloniny (19 – 26)

28. September 2022
5. October 2022
Putovanie Poloninami, prírodou najmenej dotknutou človekom a s najkrajším hviezdnym nebom na Slovensku.

Posledné roky školím najmä témy koučing a koučovací prístup, ako dobre robiť neformálne vzdelávanie, lektorské školenia a s tým súvisiace témy. Ide o školenia hlavne pre ľudí pracujúcich s mládežou a učiteľky a učiteľov.

Zostávam verný aj rozvoju mladej generácie. Dva roky som viedol kurz zameraný na ujasnenie si svojho budúceho smerovania prostredníctvom metodológie „Design your life“ pre študentky a študentov Nexteria leadership academy, spoluorganizujem expedíciu v Poloninách pre vysokoškolákov, dobrovoľnícky sa angažujem v projekte pre mladých mužov Transition, dlhodobo podporujem účastníkov a účastníčky Sokratovho inštitútu pri nastavovaní ich projektov a som zapojený do viacerých projektov zameraných na mladých ľudí v organizácii YouthWatch.  

Pre skúsenejších dospelých sme v roku 2021 úspešne odpilotovali dva koncepty. Jeden pre dospelých mužov na kurze Odyssea a pre tých, ktorí v živote dospeli na určitú križovatku a potrebujú zmenu, je to kurz Za Obzor. Oba sa osvedčili a majú plánované ďalšie opakovania.

Organizačne školenia väčšinou zabezpečuje niektorá z organizácií, v ktorých pôsobím, alebo s ktorými rád dlhodobo spolupracujem. Patria medzi ne najmä PLUSKO, YouthWatch, Prázdninová škola Lipnice, Komenského inštitút, Sokratov inštitút (oba Živica), V.I.A.C., Mužom.sk. Som však otvorený aj ďalším organizáciáciám a inštitúciám, ktoré ma oslovia na spoluprácu.

Spolupracujem aj s firmami, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí. Napríklad dlhodobo spolupracujem s EDU tímom z Microsoft Slovakia, kde som nejaký čas vzdelával učiteľky a učiteľov vo využívaní technológií a pomáhal prenastaviť 1,5 ročný program Študentské trénerské centrum. Pre inštruktorky duálneho vzdelávnia v rámci dm-drogerie markt robievam worskshopy na tému aktuálnych trendov v mladej generácii a kompetenčného prístupu k vzdelávaniu.   

A občas, keď ma oslovia, tak urobím aj vzdelávanie pre konrétnu firmu. Najčastejšie na tému prezentačných zručností, facilitovania porád, vedenia individuálnych rozhovorov, práce s osobnou spätnou väzbou či koučovacieho prístupu k zamestnancom a zamestnankyniam. V poslednom roku to bolo napríklad vo fimách ITERA Slovakia a Metrohm Research Slovakia, v minulosti aj v LIDL, IBM, NN, Enel Slovenské elektrárne a ďalších.

Zaujal vás spôsob mojej práce?

Zameranie na klientov a klientky

Za dvadsať rokov lektorovania a vzdelávania bolo pre mňa vždy najdôležitejšie, aby bol daný kurz pre účastníkov a účastníčky užitočný. Ak by som použil metaforu zo školy, tak dôležité nie je to, čo ja odučím, ale to, čo sa žiačky a žiaci naučia. A podobne to mám aj v koučovaní. Je pre mňa dôležité, aby to bol pre klientov a klientky užitočný proces. Aby viedol k reálnej zmene, boli z neho praktické výstupy a priniesol ľuďom to, čo potrebujú.

Moja klientela

Pracujem s ľuďmi z rôznorodých oblastí s top manažmentom úspešných firiem, s riaditeľkami a riaditeľmi škôl, manažérmi a manažérkami veľkých projektov, no aj študentmi a študentkami či mladými ľuďmi. Vediem tiež akreditovaný výcvik pre využívanie koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi, kde sú cieľovou skupinou najmä ľudia pracujúci s mládežou a učiteľky a učitelia.

Dlhoročne spolupracujeme na realizácii tréningov rôznych tém pre firmy v oblasti soft-skills. Na tejto spolupráci oceňujeme profesionalitu, dôkladnú prípravu pred tréningom, flexibilitu, dynamiku a kreativitu pri práci s účastníkmi. Radi využívame jeho skúsenosti pri mladých skupinách náročných na množstvo nových trendov, aj pri skúsenejších účastníkoch, ktorí hľadajú hĺbku v overených postupoch a témach.

Peter Neuhybel
, TIMAN

Dá sa na neho spoľahnúť – ponúka nielen odbornosť a profesionalitu, ale v tom všetkom citlivo vníma účastníkov školenia, ich potreby a očakávania a tomu prispôsobí obsah tak, aby im dal maximum. Zúčastniť sa na podujatiach, ktoré lektoruje, znamená odísť nielen s novými vedomosťami a zručnosťami, ale aj motivovaní pre ďalší osobný rozvoj.

Branislav Kožuch
, V.I.A.C.

Podcasty o tejto téme

O pripravovanom dokumente o výchove mladých mužov

Rozhovor s Petrom Podlesným a Šimonom Ondrušom o pripravovanom dokumente o výchove mladých mužov z 9.4.2021