Je pre mňa dôležité, aby to, čo sa účastníci naučia, mohli aj prakticky rovno skúšať.

Pri kurzoch je pre mňa dôležité, aby to, čo sa účastníci naučia, mohli aj prakticky rovno skúšať. Aby to bolo zaujímavé, rôznorodé, interaktívne a hlavne, aby to mohli následne naozaj využívať v práci, ktorú robia. Mám rád viacfázové dlhodobejšie školenia, pretože majú väčší dopad a účastníci preukázateľne prenesú do praxe viac vecí. Úplne ideálne je, ak sú medzifázy podporené individuálnym koučovaním či mentoringom účastníkov.

V najbližšom období ma môžete stretnúť na týchto kurzoch:

Ak chcete o niektorom z kurzov vedieť viac, prípadne ešte nie je známy najbližší termín, pokojne mi napíšte.

Koučing ako forma sprevádzania mladých (pracovníci s mládežou/učitelia)

27. October 2022
Akreditovaný koučovací výcvik pre pracovníkov s mládežou

Koučing v školskom prostredí (učitelia)

Koučovací výcvik pre pedagógov

Marker CS (pracovníci s mládežou / učitelia)

Ako robiť kvalitné neformálne vzdelávanie

Za Obzor (30+)

… ak v živote hľadáte novú inšpiráciu

Poloniny (19 – 26)

28. September 2022
5. October 2022
Putovanie Poloninami, prírodou najmenej dotknutou človekom a s najkrajším hviezdnym nebom na Slovensku.

Transition (16 – 21)

15. July 2022
24. July 2022
… pretože rozdiel medzi chlapcom a Mužom je väčší ako medzi mužom a ženou.

Odyssea (20+)

29. April 2022
3. May 2022
Čas pre mužov strávený na lodi, no zároveň vo svojom vnútri…

Posledné roky školím najmä témy koučing a koučovací prístup, ako dobre robiť neformálne vzdelávanie, školenia lektorov a s tým súvisiace témy. Najmä pre pracovníkov s mládežou a učiteľov.

Zostávam verný aj rozvoju mladej generácie. Dva roky som viedol kurz zameraný na ujasnenie si svojho budúceho smerovania prostredníctvom metodológie „Design your life“ pre študentov Nexteria leadership academy, spoluorganizujem expedíciu v Poloninách pre vysokoškolákov, dobrovoľnícky sa angažujem v projekte pre mladých mužov Transition, dlhodobo podporujem účastníkov Sokratovho inštitútu pri nastavovaní ich projektov a som zapojený do viacerých projektov zameraných na mladých ľudí v organizácii YouthWatch.  

Pre skúsenejších dospelých sme v roku 2021 úspešne odpilotovali dva koncepty. Jeden pre dospelých mužov na kurze Odyssea a pre tých, ktorí v živote dospeli na určitú križovatku a potrebujú zmenu, je to kurz Za Obzor. Oba sa osvedčili a majú plánované ďalšie opakovania.

Organizačne školenia väčšinou zabezpečuje niektorá z organizácií, v ktorých pôsobím, alebo s ktorými rád dlhodobo spolupracujem. Patria medzi ne najmä PLUSKO, YouthWatch, Prázdninová škola Lipnice, Komenského inštitút, Sokratov inštitút (oba Živica), V.I.A.C., Mužom.sk. Som však otvorený aj ďalším organizáciáciám a inštitúciám, ktoré ma oslovia na spoluprácu.

Spolupracujem aj s firmami, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí. Napríklad dlhodobo spolupracujem s EDU tímom z Microsoft Slovakia, kde som nejaký čas vzdelával učiteľov vo využívaní technológií a pomáhal prenastaviť 1,5 ročný program pre študentov Študentské trénerské centrum. Pre inštruktorky duálneho vzdelávnia v rámci dm-drogerie markt robievam worskshopy na tému aktuálnych trendov v mladej generácii a kompetenčného prístupu k vzdelávaniu.   

A občas, keď ma oslovia, tak urobím aj vzdelávanie pre konrétnu firmu. Najčastejšie na tému prezentačných zručností, facilitovania porád, vedenia individuálnych rozhovorov, práce s osobnou spätnou väzbou či koučovacieho prístupu k zamestnancom. V poslednom roku to bolo napríklad vo fimách ITERA Slovakia a Metrohm Research Slovakia, v minulosti aj v LIDL, IBM, NN, Enel Slovenské elektrárne a ďalších.

Zaujal vás spôsob mojej práce?

Zameranie na klienta

Za dvadsať rokov lektorovania a vzdelávania bolo pre mňa vždy najdôležitejšie, aby bol daný kurz pre účastníkov užitočný. Ak by som použil metaforu zo školy, tak dôležité nie je to, čo ja odučím, ale to, čo sa žiaci naučia. A podobne to mám aj v koučovaní. Je pre mňa dôležité, aby to bol pre klientov užitočný proces. Aby viedol k reálnej zmene, boli z neho praktické výstupy a priniesol klientom to, čo potrebujú.

Moji klienti

Mám široké spektrum klientov. Pracujem s top manažmentom úspešných firiem, s riaditeľkami a riaditeľmi škôl, manažérmi a manažérkami veľkých projektov, no aj študentmi či mladými ľuďmi. Vediem aj akreditovaný výcvik pre využívanie koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi, kde sú cieľovou skupinou najmä pracovníci s mládežou a učitelia.

Dlhoročne spolupracujeme na realizácii tréningov rôznych tém pre firmy v oblasti soft-skills. Na tejto spolupráci oceňujeme profesionalitu, dôkladnú prípravu pred tréningom, flexibilitu, dynamiku a kreativitu pri práci s účastníkmi. Radi využívame jeho skúsenosti pri mladých skupinách náročných na množstvo nových trendov, aj pri skúsenejších účastníkoch, ktorí hľadajú hĺbku v overených postupoch a témach.

Peter Neuhybel
, TIMAN

Dá sa na neho spoľahnúť – ponúka nielen odbornosť a profesionalitu, ale v tom všetkom citlivo vníma účastníkov školenia, ich potreby a očakávania a tomu prispôsobí obsah tak, aby im dal maximum. Zúčastniť sa na podujatiach, ktoré lektoruje, znamená odísť nielen s novými vedomosťami a zručnosťami, ale aj motivovaní pre ďalší osobný rozvoj.

Branislav Kožuch
, V.I.A.C.

Podcasty o tejto téme

O pripravovanom dokumente o výchove mladých mužov

Rozhovor s Petrom Podlesným a Šimonom Ondrušom o pripravovanom dokumente o výchove mladých mužov z 9.4.2021