Je pre mňa dôležité, aby si ľudia mohli to, čo sa naučili rovno prakticky vyskúšať.

Pri kurzoch je pre mňa dôležité, aby si ľudia mohli to, čo sa naučili, aj rovno prakticky skúšať.  Snažím sa kurzy dizajnovať tak, aby ich obsah bol zaujímavý, rôznorodý, interaktívný a hlavne, aby to, čo sa ľudia naučia, mohli potom naozaj využívať v práci, ktorú robia. Mám rád viacfázové dlhodobejšie školenia, pretože majú väčší dopad a účastníci a účastníčky preukázateľne prenesú do praxe viac vecí. Úplne ideálne je, ak sú medzifázy podporené individuálnym koučovaním či mentoringom účastníkov a účastníčok.

V roku 2023 som sa stal finalistom ocenenia Learning and Development Awards v kategórii Lektor roka. O mojej lektorskej práci sme pre potreby finálového večera nahrávali aj krátke video.

Posledné roky školím najmä témy koučing a koučovací prístup, ako dobre robiť neformálne vzdelávanie, lektorské školenia a s tým súvisiace témy. Ide o školenia hlavne pre ľudí pracujúcich s mládežou a učiteľky a učiteľov.

Zostávam verný aj rozvoju mladej generácie. Dva roky som viedol kurz zameraný na ujasnenie si svojho budúceho smerovania prostredníctvom metodológie „Design your life“ pre študentky a študentov Nexteria leadership academy, angažujem sa v projekte pre mladých mužov Transition, dlhodobo podporujem účastníkov a účastníčky Sokratovho inštitútu pri nastavovaní ich projektov a som zapojený do viacerých projektov zameraných na mladých ľudí v organizácii YouthWatch.  

Pre skúsenejších dospelých, ktorí v živote dospeli na určitú križovatku a potrebujú zmenu, sa dlhodobo osvedčil kurz Za Obzor. Máme za sebou 3 ročníky a plánované sú ďalšie opakovania.

Organizačne školenia väčšinou zabezpečuje niektorá z organizácií, v ktorých pôsobím, alebo s ktorými rád dlhodobo spolupracujem. Patria medzi ne najmä PLUSKO, YouthWatch, Prázdninová škola Lipnice, Komenského inštitút, či Sokratov inštitút (oba Živica). Som však otvorený aj ďalším organizáciáciám a inštitúciám, ktoré ma oslovia na spoluprácu.

Spolupracujem aj s firmami, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí. Napríklad dlhodobo som spolupracoval s EDU tímom z Microsoft Slovakia, kde som nejaký čas vzdelával učiteľky a učiteľov vo využívaní technológií a pomáhal prenastaviť 1,5 ročný program Študentské trénerské centrum. Pre inštruktorky duálneho vzdelávnia v rámci dm-drogerie markt robievam worskshopy na tému aktuálnych trendov v mladej generácii a kompetenčného prístupu k vzdelávaniu. V rámci organizácie YouthWatch robíme zasa workshopy pre firmy s cieľom medzigeneračného porozumenia.  

A občas, keď ma oslovia, tak urobím aj vzdelávanie pre konrétnu firmu. Najčastejšie na tému prezentačných zručností, facilitovania porád, vedenia individuálnych rozhovorov, práce s osobnou spätnou väzbou či koučovacieho prístupu k zamestnancom a zamestnankyniam. V poslednom roku to bolo napríklad vo fimách ITERA Slovakia a Metrohm Research Slovakia, v minulosti aj v LIDL, IBM, NN, Enel Slovenské elektrárne a ďalších.

Stretnúť ma môžete napríklad na týchto kurzoch a vzdelávacích aktivitách:

Ak chcete o niektorom z kurzov vedieť viac, prípadne ešte nie je známy najbližší termín, pokojne mi napíšte.

Koučing v školskom prostredí (učiteľky, učitelia)

Koučovací výcvik pre pedagogičky a pedagógov

Marker – neformálne vzdelávanie

Dlhodobý československý kurz o tom, ako robiť kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou.

YoDel – nové prístupy k mladým

Konferencia o inovatívnych prístupom k rozvoju mladej generácie

Metodický kurz – výchova mladých mužov

Sebaskúsenostný československý metodický kurz, kde zdieľame naše know how z práce s dospievajúcimi mladými mužmi

Transition (16 – 21)

…pretože rozdiel medzi chlapcom a Mužom je väčší ako medzi mužom a ženou.

Marker do škôl

Ako prenášať princípy neformálneho vzdelávania do školského prostredia a rozvíjať kompetencie

Koučing ako forma sprevádzania mladých

Akreditovaný koučovací výcvik pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou

Za Obzor (30+)

…ak v živote hľadáte novú inšpiráciu

Zaujal vás spôsob mojej práce?

Zameranie na klientov a klientky

Za dvadsať rokov lektorovania a vzdelávania bolo pre mňa vždy najdôležitejšie, aby bol daný kurz pre účastníkov a účastníčky užitočný. Ak by som použil metaforu zo školy, tak dôležité nie je to, čo ja odučím, ale to, čo sa žiačky a žiaci naučia. A podobne to mám aj v koučovaní. Je pre mňa dôležité, aby to bol pre klientov a klientky užitočný proces. Aby viedol k reálnej zmene, boli z neho praktické výstupy a priniesol ľuďom to, čo potrebujú.

Moja klientela

Pracujem s ľuďmi z rôznorodých oblastí s top manažmentom úspešných firiem, s riaditeľkami a riaditeľmi škôl, manažérmi a manažérkami veľkých projektov, no aj študentmi a študentkami či mladými ľuďmi. Vediem tiež akreditovaný výcvik pre využívanie koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi, kde sú cieľovou skupinou najmä ľudia pracujúci s mládežou a učiteľky a učitelia.

Tomáš je nielen profesionál, ktorý vie, čo robí (a robí to naozaj veľmi dobre), ale je aj ľudský a príjemný, dokáže reflektovať náladu v skupine, citlivo reaguje aj na jednotlivých ľudí… Nielen otvára, ale pomáha aj uzatvárať a to považujem za veľmi dôležité. Ďakujem za všetko!

účastníčka kurzu Za Obzor
,

Dlhoročne spolupracujeme na realizácii tréningov rôznych tém pre firmy v oblasti soft-skills. Na tejto spolupráci oceňujeme profesionalitu, dôkladnú prípravu pred tréningom, flexibilitu, dynamiku a kreativitu pri práci s účastníkmi. Radi využívame jeho skúsenosti pri mladých skupinách náročných na množstvo nových trendov, aj pri skúsenejších účastníkoch, ktorí hľadajú hĺbku v overených postupoch a témach.

Peter Neuhybel
, TIMAN

Dá sa na neho spoľahnúť – ponúka nielen odbornosť a profesionalitu, ale v tom všetkom citlivo vníma účastníkov školenia, ich potreby a očakávania a tomu prispôsobí obsah tak, aby im dal maximum. Zúčastniť sa na podujatiach, ktoré lektoruje, znamená odísť nielen s novými vedomosťami a zručnosťami, ale aj motivovaní pre ďalší osobný rozvoj.

Branislav Kožuch
, V.I.A.C.

Podcasty o tejto téme

Edužúr s Ankou Jančovou

Rozhovor o mojej práci lektora i kouča. Je to aj milé, aj osobné aj miestami hlboké. Vraj sa nám tento rozhovor veľmi podaril. Dozviete sa, prečo som napísal knihu, ale aj aké by som bol citoslovce či podstatné meno, či akú farbu má podľa mňa vzdelávanie budúcnosti.

Lektorský kolotoč

S lektorským kolotočom začali finalistky Learning and Development Awards v kategórii Lektorka roka 2021. A naša trojica ocenených v roku 2022 nadviazala s touto aktivitou od 8. dielu.

O pripravovanom dokumente o výchove mladých mužov

Rozhovor s Petrom Podlesným a Šimonom Ondrušom o pripravovanom dokumente o výchove mladých mužov z 9.4.2021