Recommendation CM/Rec(2017)4 of the Committee of Ministers to member States on youth work

Recommendation  of the Committee of Ministers to member States on youth work – historicky prvé odporúčanie Rady Európy pre oblasť práce s mládežou, kde som mal možnosť byť súčasťou tzv. „drafting group“. Máj 2017