Podpora nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí

Podpora nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí – závery Rady a zástupcov vlád členských štátov z 21.11.2016. Politický dokument na úrovni EÚ, ktorý vznikol počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti mládeže.