Moje publikácie

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, T. Pešek, T. Škrabský, M. Novosádová, J. Dočkalová, YouthWatch, 2019, ISBN:  978-80-973031-2-9

prejsť

Hrdinovia všedného dňa – Hrdinové všedního dne, L. Houdková, A. Tomanová, L. Szórád, T. Pešek, YouthWatch, 2019, ISBN: 978-80-973031-8-1

prejsť

TRENDY v životnom štýle mladých, J. Miháliková, A. Tomanová, T. Pešek, M. Hulín, YouthWatch, 2018, ISBN 978-80-973031-0-5

stiahnuť
(5.23 MB)

Inovácie v práci s mládežou, T. Pešek, 2017

stiahnuť
(2.71 MB)

Krok za krokom k uznaniu, T. Pešek, A. Dudáč, A. Tomanová, IUVENTA – Slovenský ínštitút mládeže, 2013, ISBN: 978-80-8072-135-0

stiahnuť
(1.88 MB)

Európska dobrovoľnícka služba na Slovensku, M. Droždiak, T. Pešek, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2012, ISBN: 978-80-8072-126-8

prejsť

Pripravme si mládežnícku výmenu, J. Miháliková, T. Pešek, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2009, ISBN: 978-80-8072-097-1

stiahnuť
(2.93 MB)

Hosťujeme dobrovoľníka Európskej dobrovoľníckej služby, T. Pešek, S. Holúbková, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2009, ISBN: 978-80-8072-099-5

stiahnuť
(2.15 MB)

Nechaj sa počuť – projekty mládežníckej demokracie, T. Pešek – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2009, ISBN: 978‐80‐8072‐097‐1

stiahnuť
(3.54 MB)

Seminár alebo školenie? – ako pripraviť dobrý projekt, T. Pešek, A. Tomanová, R. Perlovský, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2010, ISBN: 978‐80‐8072‐097‐1

stiahnuť
(5.21 MB)

Podcasty

Ako sa z chlapcov stávajú muži – záznam z rozhovoru s Evitou na rádiu Expres na tému výchovy mladých mužov a čo môžeme urobiť preto, aby z nich boli Muži. Rádio Expres, december 2019

prejsť

Transition – u Peťa Podlesného na www.muzom.sk sme s Kučom hovorili o kurze Transition, prechodových rituáloch a práci s mladými mužmi na prahu dospelosti. Podcast Mužom.sk, august 2019

prejsť

„Coaching in youth work“- V rámci medzinárodného projektu Future Labs, zameraného na inovácie v práci s mládežou sme natáčali sériu podcastov. A jeden sa týkal aj koučovacieho prístupu pri práci s mladými ľuďmi, kde zdieľam moje skúsenosti s touto témou. Talking youth work, 27 November, 2018

prejsť

Články a Blogy

Na ceste k Mužom – Transition, Gymnasion č. 24/2019, téma HRANICE (str. 69 – 73)

prejsť

Les, samota a 3 dni bez vody a jedla – Blog k „Vision questu“, ktorý som si absolovoval v rámci prípravy na kurz Transition – cesta k Mužom. Blog PLUSKO, 2017

prejsť

Prechodové rituály alebo prečo by sme pri práci s tínedžermi mali myslieť aj na ich rodičov?, blog PLUSKO, 2015

prejsť

Keď sa stretlo dobro s dobrom, Gymnasion č. 15/2014, JAK (str. 67 – 71). Porovnanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zážitkovej pedagogiky.

prejsť

Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou na Slovensku alebo Ako sa darí blízkemu príbuznému zážitkovej pedagogiky, Gymnasion č. 14/2014, OCHUTNÁVÁNÍ MEDU (str. 49 – 56)

prejsť

Uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v SR, Mádež a spoločnosť č. 2/2014 (str. 73 – 77)

prejsť

Neformálne vzdelávanie – investícia do mladých s vysokou návratnosťou, Zisk č. 5/2013

nedostupné online

Aké informácie (ne)priniesla Správa o mládeži 2010?, Mládež a spoločnosť č. 4/2010 (str. 87-91)

prejsť

Interkultúrne učenie inovatívne, ZOOMm č. 1/2009

nedostupné online

Expertné podklady

Prieskum MŠVVaŠ SR „Samospráva a mládež“ 2015, Bratislava, 2016, Pešek, T., Miháliková, J., Hulín, M., & Martinkovič M.

stiahnuť
(1.55 MB)

ANALÝZA FINANCOVANIA STAROSTLIVOSTI O DETI A MLÁDEŽ MIMO VYUČOVANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2014, , Bratislava, 2015, expertný podklad pre pracovnú skupinu ŠT Kanovskej, 2015

stiahnuť
(745.73 KB)

Neformálne vzdelávanie na Slovensku – aktuálna situácia a výzvy, 2013, expertný podklad pre tvorbu Stratégie pre mládež SR na roky 2014 – 2020

nedostupné online

Spolupráca na publikáciách iných

Developing youth work innovation – príručka o inovatívnych prístupoch v práci s mládežou, ktoré sme testovali v práci s mladými ľuďmi v rámci medznárodného partnerstva projektu podporeného z Erasmus+ s názvom Future Labs, Humak university of applied sciences,  2019, ISBN 978-952-456-341-3

prejsť

Vidiecka mládež v komunite – analýza mládežníckej politiky v štyroch oravských obciach z dielne RMŽK. 2017

stiahnuť
(2.93 MB)

Recommendation  of the Committee of Ministers to member States on youth work – historicky prvé odporúčanie Rady Európy pre oblasť práce s mládežou, kde som mal možnosť byť súčasťou tzv. „drafting group“. Máj 2017

prejsť

Podpora nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí – závery Rady a zástupcov vlád členských štátov z 21.11.2016. Politický dokument na úrovni EÚ, ktorý vznikol počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti mládeže.

stiahnuť
(342.37 KB)

Správa o mládeži Hornej Oravy – Spolu s kolegyňou Jankou Mihálikovou z YouthWatch sme pomáhali tímu V.I.A.C. s ich Správou o mládeži Hornej Oravy. 2017

stiahnuť
(3.59 MB)

Kompasito – Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam – slovenská edícia, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2015, ISBN: 978-802-8072-121-3

nedostupné online

Quality youth work – common framework for the further development of youth work, Expert Group on Youth Work Quality Systems in the EU Member States, European Comission, 2015

stiahnuť
(2.18 MB)

Správa o mládeži 2014: Situačná analýza kvality života mladých ľudí v Slovenskej republike, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2014, ISBN: 978-80-8072-152-7

stiahnuť
(1.28 MB)

Správa o mládeži 2010: Národná správa o štátnej politike vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2010

stiahnuť
(825.55 KB)