Moja vyše davdsaťročná prax inštruktora zážitkového vzdelávania ma postupne doviedla k veľmi dôležitej téme. Ako viac pomáhať mladým mužom na ceste k dospelosti, aby sa mohli stať Mužmi. Pretože k tomu nestačí iba dosiahnuť určitý vek. Musí to byť vedomá a dlhodobá práca, pri ktorej je neoceniteľné, ak dostanú podporu od skúsenejších zrelých mužov.

Preto sa už od roku 2018 dobrovoľnícky angažujem v kurze Transition pre mladých mužov vo  veku 16 – 21 rokov, ktorý sa zameriava práve na túto tému. Projekt je v spolupráci organizácií PLUSKOPrázdninová škola Lipnice, v ktorých oboch pôsobím ako inštruktor. V roku 2021 sme zrealizovali aj československý metodický kurz, kde sme ďalším mužom odovzdávali svoje skúsenosti a inšpirovali sme ich, ako by mohli podporovať mladých mužov vo svojich organizáciách a komunitách. Zároveň sa nám podarilo natočiť k tejto téme aj dokument, ktorého cieľom je zviditeľňovať túto tému na verejnosti. Na jar 2022 tiež začíname s dvojročným projektom, kde by sme túto tému viac chceli priniesť do škôl, ktoré o to prejavili záujem a plánujeme túto tému priebežne ďalej rozvíjať.

Táto téma ma postupne doviedla aj k spolupráci s tímom okolo portálu www.mužom.sk. Začala sa podcastom a v roku 2021 pokračovala pilotným kurzom pre dospelých mužov s názvom Odyssea, ktorý sa odohráva na lodi, vo vodách Jadranského mora aj na Chorvátskych ostrovoch. A keďže koncept sa osvedčil, v roku 2022 sú už naplánované ďalšie plavby.

Zaujal vás spôsob mojej práce?