… AKO ŠKOLITEĽ A LEKTOR

tom-skolitelŠkoleniam sa venujem od roku 2003 na národnej i medzinárodnej úrovni. V medzinárodnom prostredí najmä na témy interkultúrne učenie, riešenie konfliktov, európska dobrovoľnícka služba a v posledných rokoch školeniam školiteľov a koučingu. Na národnej úrovni sa venujem aj témam ako zážitkové vzdelávanie, neformálne vzdelávanie či projektový manažment. Vo firemnom prostredí aj prezentačným zručnostiam či rozvoju tímov. Pri každom školení je pre mňa dôležitý partnerský prístup s účastníkmi, rôznorodosť aktivít a interaktivita. Súčasťou každého školenia je vždy aj praktická časť, aby boli školenia čo najefektívnejšie a mali reálny presah do života či práce účastníkov.

… AKO KOUČ

Zameriavam sa najmä na individuálny koučing, ale rád robím aj tímový koučing. Absolvoval som výcvik „Coach specific training“ na ČVÚT v Prahe. V posledných rokoch koučujem aj interne pre IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže. Som členom ICF Slovak Chapter (www.icf.sk) a môžete ma stretnúť aj na koučovacích zónach organizovaných ICF (napríklad na HR days, Profesia days, Inner Winner). Zároveň som sa podieľal na rozvoji koučingu v práci s mladými ľuďmi a dlhodobo som školil dve skupiny koučov, ktoré podporujú skupiny mladých ľudí pri realizácii ich projektov v medzinárodnom programe Európskej komisie Mládež v akcii (Erasmus+).

… INŠTRUKTOR

tom-instruktorAko dobrovoľník, inštruktor zážitkových programov pôsobím v Mládežníckej organizácii PLUSKO (www.plusko.net) od jej založenia. 6 rokov som pôsobil v rámci predsedníctva, 12 rokov ako šéf jedného zo školiteľských tímov a garant akreditovaného školenia, v ktorom pripravujeme nové generácie inštruktorov. Tu som sa naučil veľa o tímovej spolupráci, o rozvoji organizácií ako i o tom, ako pretaviť myšlienky do dlhodobých funkčných projektov. A s partiou ľudí, ktorí majú chuť stále na sebe pracovať a zlepšovať sa. Posledné roky pôsobím aj ako inštruktor v Prázdninovej škole Lipnice (www.psl.cz).

… AKO KONZULTANT

…najviac spolupracujem s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže (www.iuventa.sk). Podieľam sa na viacerých projektoch od strategického rozvoja inštitúcie vrátane rozvoja zamestnancov až po tvorbu národných strategických dokumentov. Dlhodobo koordinujem aktivity vedúce k uznávaniu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Som predsedom akreditačnej komisie pre oblasť mládeže i zástupcom SR v expertnej skupine Európskej komisie ku kvalite práce s mládežou. Podieľal som sa na príprave Správy o mládeži 2014 a koordinoval som prípravu novej Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Teda témami na národnej úrovni, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť život mladých ľudí, aby mohli plne využívať svoj potenciál.