Expert material

Nonformal education in Slovakia – current situation and challenges, 2013, expertný podklad pre tvorbu Stratégie pre mládež SR na roky 2014 – 2020

nedostupné online