“I believe in young people and those, who work with them. That is the reason why I do what I do. As a trainer, coach, consultant & instructor.”

Everybody has potential

And my role is to identify it and help with its development. I help to create the world in which every young person can develop their unique abilities. The educational system needs to change and I together with my colleagues are working on its improvement.

 

Verím, že vzdelávanie nie je len o škole

Je to širší kontext. Chcem aby sme v budúcnosti nerozlišovali vzdelávanie na formálne, neformálne, zážitkové či iné.  Aby existoval jeden rôznorodý koncept vzdelávania, ktorý využíva rôznorodé prístupy a vhodne ich kombinuje, aby sa lepšie prispôsoboval potrebám a schopnostiam každého a pomáhal objaviť a rozvinúť jeho potenciál. Preto sa venujem rôznym spôsobom rozvoja mladých ľudí, tomu, ako sa dajú rôzne kombinovať a čo funguje odovzdávam ďalej. Zaujíma vás, ako to robím? Pozrite si moju prácu.

I don’t want to change the world from behind the desk

Because that’s not the place where I can find out what the young generation really needs. That’s why I’m in touch with young people especially as a instructor of experiential education. I cooperate with the top-class Czech organization in the field of experiential learning −  Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound Czech republic as well as with one of the leading organizations in this field in Slovakia − Plusko. But I also work as trainier in long term courses of other institutions focusing on development of young people (e.g. Sokratov inštitút by Živica, Students trainer center by Microsoft or Leadership academy by Nexteria).

Prečítajte si, čomu sa venujem.