… AKO LEKTOR A FACILITÁTOR

tom-skolitelŠkoleniam sa venujem od roku 2003 na národnej i medzinárodnej úrovni. Medzi moje obľúbené témy patria trendy mládeže, neformálne vzdelávanie a jeho kvalita, zážitkové vzdelávanie, školenia školiteľov, prezentačné zručnosti, projektový manažment a koučing. Vo firemnom prostredí som sa venoval aj témam interkultúrnej komunikácie, vedeniu porád, prezentačným a facilitačným zručnostiam, rozhovorom jeden na jedného či rozvoju tímov.

Pri každom školení je pre mňa dôležitý partnerský prístup s účastníkmi, rôznorodosť aktivít a interaktivita. Súčasťou každého školenia je vždy aj praktická časť, aby boli školenia čo najefektívnejšie a mali reálny presah do života či práce účastníkov.

V rámci neziskového sektora dlhodobo spolupracujem najmä s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Živica, V.I.A.C. a ANEV. V rámci firemného vzdelávania som školil napríklad tímy z IBM, Penta Investments, Lidlu, poisťovňe NN, Enelu Slovenské elektrárne či Semmelrock stein a spolupracujem aj s firmami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj či zamestnávanie mladých ľudí ako Microsoft, dm – drogerie markt či ZSE.

Od roku 2017 medzi moje aktivity pribudli dve témy. Prvou je vzdelávanie učiteľov, napríklad workshopy v Edupointoch či Komenského inštitút, no aj vo využívaní neformálneho vzdelávnia v školách. Druhá téma sa týka trendov mládeže, kde som začal spolupracovať s belgickou spoločnosťou Trendwolves a na túto tému robím workshopy či vystupujem na konferenciách. Nedávno sme v YouthWatch vydali na túto tému aj veľmi zaujímavú publikáciu a pracujeme na ďalšej.

Venujem sa aj facilitácii, či už na medzinárodných konferenciách (napríklad v rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ Holandsko, Slovensko, Malta) alebo v kombinácii s tímovým koučovaním pri strategických plánovaniach organizácií.

„Dá sa na neho spoľahnúť – ponúka nielen odbornosť a profesionalitu, ale v tom všetkom citlivo vníma účastníkov školenia, ich potreby a očakávania a tomu prispôsobí obsah tak, aby im dal maximum. Zúčastniť sa na podujatiach, ktoré lektoruje, znamená odísť nielen s novými vedomosťami a zručnosťami, ale aj motivovaní pre ďalší osobný rozvoj.“   Branislav Kožuch, V.I.A.C.

„Dlhoročne spolupracujeme na realizácii tréningov rôznych tém pre firmy v oblasti soft-skills. Na tejto spolupráci oceňujeme profesionalitu, dôkladnú prípravu pred tréningom, flexibilitu, dynamiku a kreativitu pri práci s účastníkmi. Radi využívame jeho skúsenosti pri mladých skupinách náročných na množstvo nových trendov, aj pri skúsenejších účastníkoch, ktorí hľadajú hĺbku v overených postupoch a témach.“    Peter Neuhybel, TIMAN

… AKO KOUČ

ACC_PRINT Zameriavam sa najmä na individuálny koučing, ale rád robím aj tímový koučing. Som držiteľom titulu ACC (Associate Certified Coach) od najväčšej celosvetovej profesnej asociácie koučov ICF (Internatioinal Coach Federation), na stránke ktorého si môžete pozrieť aj môj profil. Mám odkoučovaných viac ako 300 hodín. Som členom predsedníctva ICF Slovak Chapter, kde sa snažím hľadať cesty, ako využívať potenciál koučovania na podporu pozitívnych zmien v spoločnosti. Tak vznikli aj spolupráce s programami Teach for Slovakia a Butterfly effect, kde pôsobím aj ako kouč.

Zároveň sa venujem rozvoju koučingu v práci s mladými ľuďmi a učiteľmi.  Školil som viaceré skupiny v rámci dlhodobých aj akreditovaných vzdelávaní o tom, ako využívať koučovací prístup v práci s mladými ľuďmi. Pre ľudí pracujúcich s mládežou a mentorov/učiteľov aktuálne vediem dlhodobý koučovací výcvik. Samotní mladí ľudia a rovnako aj tí, ktorí s nimi pracujú, patria aj medzi mojich individuálnych klientov.

„Tomas is very professional in what he does as a coach. He has a good balance of being a professional and illustrating interest and care for the client. A vrey good job done.“ Kaveh Mir Tahmasebi | MBA,MSc,FIoD

„Počas stretnutí sme nešli po povrchu. Tomáš vie položiť správne otázky v správny čas a pomáha dopracovať sa k podstate, ktorá je koreňom k sprehľadneniu prítomnosti a zreálneniu predstáv o blízkej či ďalekej budúcnosti.“   Miloš Ondrášik, spoluzakladateľ Ceny vojvody z Edinburghu na Slovensku

… INŠTRUKTOR

Ako dobrovoľník, inštruktor zážitkových programov pôsobím v Mládežníckej organizácii PLUSKO od jej založenia. 6 rokov som pôsobil v rámci predsedníctva, 12 rokov ako šéf jedného zo šktom-instruktoroliteľských tímov a dlhodobo ako garant akreditovaného školenia, v ktorom pripravujeme nové generácie inštruktorov.

Tu som sa naučil veľa o tímovej spolupráci, o rozvíjaní zážitkom, o rozvoji organizácií ako i o tom, ako pretaviť myšlienky do dlhodobých funkčných projektov. A s partiou ľudí, ktorí majú chuť stále na sebe pracovať a zlepšovať sa.

Od roku 2011 sa angažujem aj ako (šéf)inštruktor v kolíske zážitkovej pedagogiky, v Prázdninovej škole Lipnice v ČR na spoločných česko-slovenských zážitkových kurzoch určených pre mladých na prahu dospelosti.

Tomáše jsem více poznal při Instruktorském kurzu PŠL 2012 a naší vzájemné spolupráci na středoškolském projektu WIFICS 2013 a 2014. Jako bychom se znali roky. Souznění hodnot, postojů k životu, vztahování se k lidem, atd. Je výraznou a nepřehlédnutelnou instruktorskou osobností. Zážitkovým pedagogem, který pochopil, přijal a rozvíjí metody a principy, tohoto konceptu Prázdninové školy Lipnice. Kombinuje schopnost důkladné přípravy, úžasné motivace, vlastní obrovského fyzického a psychického nasazení v programu, s kultivovaným, vtipným a příjemným projevem. Přitom hlídá rozvojové cíle a každým okamžikem přemýšlí nad jejich naplněním. U Tomáše doslova platí, a jsem velmi rád, že to mohu říci: „Žák přerostl své učitele“.   Radek Hanuš, FTK UP Olomouc, dlhoročný inštruktor PŠL

… AKO KONZULTANT

Spolu s kolegami, s ktorými som pôsobil na IUVENTE sme založili občianske združenie YouthWatch. Tu sa venujeme projektom, ktoré rozvíjajú kvalitu práce s mládežou, angažovanosť mladých ľudí, mládežnícku politiku, prinášajú inovácie a mapujú aktuálne trendy medzi mladými.

V roli konzultanta pôsobím aj pre firmy, ktoré majú aktivity zamerané na mladých ľudí (Microsoft, dm-drogerie markt, ZSE), pre mestá (Bratislava, Nitra), ktoré transformujú svoj systém práce s mládežou, alebo organizácie, ktoré zavádzajú systém kvality práce s mládeožu (V.I.A.C., CVČ Púchov).

Dlhodobo som spolupracoval s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. Podieľal som sa na viacerých projektoch, od projektu ESF KomPrax až po tvorbu národných strategických dokumentov v oblasti mládeže. 9 rokov som pôsobil ako predseda akreditačnej komisie pre oblasť mládeže. Bol som tiež zástupcom SR v expertnej skupine Európskej komisie ku kvalite práce s mládežou. Spolupracoval som s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR na témach súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade Európskej únie a bol som súčasťou tímov, ktoré pripravovali strategické dokumenty v oblasti mládeže na úrovni aj Rady Európy.

„I deeply appreciated Tomas analytical capacity and his ability to contribute with new, both wider and deeper, perspectives to our discussions. By making his experience from Slovakia useful in a European context he made significant contributions to our common work“ Jonas Agdur, chair of the European Comissions Expert Group on Youth Work Quality Systems